על מנת להדפיס דף זה לחץ כאן
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-nov21-1.png
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-nov21-2.png
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-nov21-3.png
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cb731775e6201470a8201404d86a3133b.png
הודעה זו נשלחה ל- על ידי bewell@tasmc.health.gov.il
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
Preview Campaign