אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
על מנת להדפיס דף זה לחץ כאן
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%92%D7%A4%D7%92.jpg
 
פרשת בא תשפ"ב 
הדלקת נרות: 16:20  
צאת השבת: 17:30
ניוזלטר מס' 262
ארבעה עקרונות בקיום מצוות | הרב אלי קפלן
לאחר הציווי למשה על קרבן הפסח, הוא מצווה את הזקנים: "וַיִּקְרָ֥א מֹשֶׁ֛ה לְכׇל־זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֑ם מִֽשְׁכ֗וּ וּקְח֨וּ לָכֶ֥ם צֹ֛אן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶ֖ם וְשַׁחֲט֥וּ הַפָּֽסַח" (יב, כא), ומסביר להם מה לעשות. מסכמת התורה את העניין באומרה: "וַיֵּלְכ֥וּ וַיַּֽעֲשׂ֖וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל כַּאֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה ה' אֶת־מֹשֶׁ֥ה וְאַהֲרֹ֖ן כֵּ֥ן עָשֽׂוּ" (שם, כח).

חכמים מדייקים מן הפסוק הזה כמה דברים עקרוניים, ורש"י הביאם:
א. וילכו ויעשו בני ישראל. וְכִי כְּבָר עָשׂוּ, וַהֲלֹא מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ נֶאֱמַר לָהֶם? אֶלָּא מִכֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ עֲלֵיהֶם מַעֲלֶה עֲלֵיהֶם הַכָּתוּב כְּאִלּוּ עָשׂוּ (מכילתא). מדוע אומרת התורה "וילכו", מספיק היה לומר "ויעשו"? ללמדנו שהנכונות לעשיה מתוך כוונה פנימית שלמה חשובה כאילו נעשה הדבר.
האדם לא נבחן על התוצאה המעשית אלא על הנכונות הפנימית, שהרי יש הרבה תנאים חיצוניים שאינם תלויים באדם המשפיעים על מימוש הרצון הפנימי. הקב"ה בוחן את האדם על כוונותיו ולא על פי התוצאות בפועל.
ב. וילכו ויעשו. אַף הַהֲלִיכָה מָנָה הַכָּתוּב, לִתֵּן שָׂכָר לַהֲלִיכָה וְשָׂכָר לַעֲשִׂיָּה (שם). בהסתכלות הפשוטה יש עדיפות לעשית המצווה עצמה על פני ההכנות לעשיה, אולם באופן עמוק יותר, מכיוון שאי אפשר להגיע למעשה עצמו ללא ההכנה הדרושה, הרי שגם להכנה יש חשיבות עצמית גדולה וגם עליה יש שכר.
ג. כאשר צוה ה' את משה ואהרן. לְהַגִּיד שִׁבְחָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא הִפִּילוּ דָּבָר מִכָּל מִצְווֹת מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן." מה השבח הגדול בכך שעם ישראל שמע בקול משה ואהרן? היכולת להקשיב למנהיג ולקבל את דבריו בצורה מושלמת איננה מובנת מאליה. סימני השאלה וחוסר הרצון לקבל ציווי הם אחד ממרכיבי הנפש העמוקים ביותר. לכן מלמדת אותנו התורה שיש שבח גדול לעם ישראל בכך ששמעו בקולם של משה ואהרן ועשו את הדברים בצורה מושלמת.
ד. וּמַהוּ כן עשו? אַף מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כֵּן עָשׂוּ (שם).
מה החידוש בכך שמשה ואהרן קיימו אף הם את המצוות הפסח? מסביר המהר"ל: "שלא תאמר, דווקא ישראל שהם נגאלים יש לעשות, שהרי על ידי הפסח היו נגאלים, כדכתיב (פסוק כג) 'ופסח ה' על הפתח', אבל משה ואהרן שלוחי הקב"ה לגאולה, אין צריכין לעשות, דבגואל לא שייך, קא משמע לן אף על גב דהיו משה ואהרן גואלים – היו נגאלים גם כן" (גור אריה וכן מסביר רא"ם).

מוסיף ה"משכיל לדוד"': וי״ל דאיצטריך, דסד״א [ויש לומר שיש צורך לציין זאת, שהיה ניתן לחשוב] דמצי למימר כיוון דמדינא [שמכיוון שמן הדין] תלה הכתוב מצוות הפסח בביאת הארץ ולא חל חיוב מ״ע [מצוות עשה] זו עד בואם לארץ ומה שנצטוו אותה שנה לא היתה אלא הוראת שעה, לפי שלא היה בידם שום זכות ליגאל אבל משה ואהרן שהיה בידם מצוות הרבה שהרי בזכותם ניצולו האחרים.. היה מקום לומר שהם פטורים מהוראת שעה זו, קמ״ל [בא להשמיע לנו] שגם הם עשו."
מוסיף ה"תורה תמימה": נראה הרבותא במשה ואהרן שעשו הפסח, משום דהם היו משבט לוי, וכידוע לא שיעבד שבט לוי במצרים, וכל עיקר הפסח בא לזכר הגאולה משעבוד, והווא אמינא דעליהם לא חלה מצוות הפסח, וכמו דמשמע הלשון דברו אל כל וגו', קמ"ל דגם הם עשו'"
גדולי ישראל נתנו כמה סיבות מדוע משה ואהרון היו יכולים לפטור את עצמם מקרבן הפסח, אולם משה ואהרון לימדו אותנו כלל חשוב ויסודי במנהיגות: המנהיג חייב לשמש דוגמה אישית גם כאשר הוא יכול לטעון שהמצווה איננה מחייבת אותו מסיבות שונות.

מצוות קרבן פסח היא המצווה הפרטית הראשונה שבה נצטווה עם ישראל כעם, לכן בחרה התורה ללמדנו כמה עקרונות יסודיים בקיום המצוות דווקא כאן: הכוונה חשובה לא פחות מהתוצאה, ההכנה חשובה לא פחות מהתוצאה, הדיוק והמשמעת הם מרכיב חיוני בהצלחה, הדוגמה האישית של המנהיגים היא תנאי בסיס להצלחה.


 

כרך חדש
ומרתק בסדרת הספרים של הרב אלי קפלן על פניני רש"י לפרשת השבוע. דרשות ורעיונות לפרשיות חומש שמות, המבוססים על הקשבה ללשונו המדויקת של רש"י. כרך בראשית כבר יצאה, ובמהלך שנת תשפ"ב יֵצאו לאור כל חמשת חומשי תורה.

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%A8%D7%A9%D7%99.jpg
 
 
קָצָר לשבת עם הרב אסף כהן
והשבת: דרשה כתובה
"בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו..."

רבים מהפרשנים וההוגים התייחסו לקושי הגדול בהבנה של שלילת הבחירה החופשית מִפַּרעה בשני היבטים:

הראשון, כיצד ניטלה מפרעה הזכות הבסיסית לשנות את דרכיו לטובה, בעוד שהבחירה החופשית היא מיסודות האמונה?

והקושי השני הוא בממד האשמה:
מהי מידת האשמה שניתן לייחס לאדם שממנו ניטלה יכולת הבחירה?

בין הפירושים הידועים הוא פירושו של הרמב"ם בהלכות תשובה, שטוען כי עונשו הגדול של פרעה על מעשיו הרעים והמקולקלים היה  עצם נטילת זכות הבחירה ממנו.

אולם קשה – מדוע מבין כל העונשים בחר רבונו של עולם דווקא בעונש הזה?

נראה להסביר אולי כי כוונת הקב"ה במילותיו "כי אני הכבדתי את לבו" היא כי טבע האדם אותו יצר הוא שלאחר שהוא חוטא ושונה בחטא, לבו נאטם בצורה טבעית.

החטא הראשון מילא אותו ברגשות מצפון, החטא השני קצת פחות, ומהחטא השלישי ואילך נעשה לו כהיתר. עד שאין הוא מרגיש כלל צורך לחזור בתשובה...

לפעמים אדם אומר לעצמו כי מראה מסוים שאינו בצניעות, או עבירה קטנה שיעבור אינם משפיעים עליו כלל, ולכן הוא לא רואה בעיה לעבור עליהם.

אולם מפרעה למדנו כי קושי הלב וההתעלמות הם  דווקא תמרור אזהרה גדול ולא פתרון..

וטהר לבנו לעבדך באמת
שבת שלום
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%90%D7%A1%D7%A3%20%D7%A3%D7%A3%D7%A3%D7%A3%D7%A3.png
משחק חדש לטו"ו בשבט...
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A8%20%D7%98%D7%95%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98.jpg

בהמשך למשחק המשפחתי לחנוכה, משיקים משחק חדש לט"ו בשבט – משחק משפחתי חווייתי, מגבש ומאפשר שיח רגשי ומעמיק סביב הרעיונות המרכזיים של ט"ו בשבט, כגון הקשר בין האדם לעץ השדה, כיצד שבעת המינים מעוררים אותנו לדיון משפחתי חינוכי ומעמיק, הזדמנות שכדאי לנצל!

 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94.jpg
 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A3.jpg
 
למידה חווייתית בצהרוני "ניצנים" שלנו
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%AA.jpg
פעילויות במסגרת החוג עם איל

גם בימים האלה ממשיכים להפעיל את צהרוני ניצנים עבור ילדי מעלה אדומים, בבתי הספר הממ"ד, עם פעילויות מותאמות, סיוע לימודי, תמיכה רגשית והמון חוויות וערכים.

הילדים והנהות זוכים ליהנות בחוגי החיות עם איל בבתי הספר השונים, וחוזרים מלאי חוויות מהפעילות.

שמחים על הזכות להפעיל את התכנית הזו בבתי הספר הממ"ד בעיר ועל ההשפעה הישירה על מאות ילדים מדי שנה בשנה.
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%96%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%202.jpg

פרטים מלאים על תכנית הצהרונים שלנו וכל יתרונותיה תוכלו לקרוא בהרחבה בקישור הזה.

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%96%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%201.jpg
לומדים על הזרזירים עם איל, בשלוב תכנית מדעים בניצנים בבית הספר שדי חמד.
 
מצפה חדש בהקמה בידי חניכי מכינת איתן
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99.jpg
חניכי שנה ב', מחזור י"א של המכינה, החליטו להקים את "מצפה יהודה" על שם יהודה דימנטמן הי"ד ליד המכינה אל מול הנוף של מדבר יהודה.
השבוע התחילו בעבודה.
בעזרת ה' עד הגיוס הם יסיימו...

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%99%D7%99.jpg
רוני גוזלן, תושב העיר, גיבור ישראל שבשנת 2002 קפץ על מחבל במטרה לעצור פעילות טרור ואיבד את שתי רגליו, הגיע השבוע להרצאה משמעותית ומרגשת במכינה.

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%92%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%9F.jpg
משפ"שחה שלנו: בא
ממשיכים – פרשת בא עם המשפ"שחה שלנו. שאלות לשיח משפחתי מעמיק על הפרשה, סביב השולחן. כדאי להדפיס ולדון בשולחן השבת.
כעת ניתן לרכוש את הסט השלם והמעוצב של משפ"שחה לכל פרשיות השבוע בחנות האינטרנטית שלנו.


והפעם: חוויות גדולות במעשים קטנים.

ממשיכים גם עם הפרויקט: משנה מאושרת. לימוד משניות בשיטת השאלות שבה אנחנו משתמשים במשפ"שחה, גם לדיון סביב שולחן השבת.

נמשיך להעשיר את בתיכם ומשפחותיכם בכל השנה כולה.

מוזמנים להתנסות בפעילות ולהצטרף אלינו.
נשמח לשמוע מכם על החוויה.
לחיצה על התמונות תוביל אתכם לדף נפרד, זמין להדפסה. מוזמנים כמובן לרכישת הסדרה כולה בעותק קשיח.

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///0003.jpg


עוד דף בפרויקט "משנה מאושרת" – לימוד משפחתי, משנה אחר משנה, במסכת אבות, והפעם: על אמירה ומעשה>>>

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/11215///%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94.jpg
 
עמותת "בית מורשת" במעלה אדומים החלה את דרכה בשנת תשס"א (2001) כחלק מרשת הגרעינים של קרן מורשת, ובאלול תשס"ג (2003) קמה כעמותה עצמאית. העמותה עוסקת בייזום, הקמת וניהול מיזמים בתחומים המשלבים אחריות חברתית, חינוך ומורשת ישראל.
במהלך השנים התפתחו מיזמים רבים במסגרת העמותה: מועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים, רבני גנים בכל גני הממ"ד, לימודייה לילדים מקהילת יוצאי אתיופיה, בית מדרש לאברכים הלומדים לתואר בחינוך, חוגים תורניים ופעילויות לנוער, מכינה קדם צבאית 'איתן', רבני קהילות, בתי מדרש קהילתיים, עשייה חברתית־קהילתית ועוד.
 
בית מורשת העוגב 1 מעלה אדומים
טלפון: 02-5905568 | פקס: 02-5900568 | וואטסאפ: 058-5905568
הודעה זו נשלחה ל- על ידי bmoreshet@gmail.com
על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
לעדכון פרטים לחץ כאן
גם דיוור זה נשלח על ידי פולסים
Preview Campaign