https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/4076///%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%A9%D7%A0%D7%94.jpg
הודעה זו נשלחת אליך בדיוור ישיר עפ"י הסכמתך, ובהסתמך על הנתונים מתוך מאגר מידע מס' 700062747 שבבעלות ח.מ תשורות חן (1978) בע"מ, כפי שהתקבלו ממך. בכל עת ניתן להסיר אותך מרשימת התפוצה של הדיוורים השיווקיים ע"י לחיצה על קישור "ההסרה" שנמצא בתחתית כל דיוור שנשלח. יובהר כי אך ורק באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה שנשלח אליך יחד עם כל הודעת מייל, ניתן יהיה להסיר אותך מרשימת התפוצה וכי לא ניתן להסיר אותך מרשימת התפוצה ע"י השבה להודעת הדוא"ל שנשלחה אליך. המחירים המופיעים באתר וכן ההגבלות לגבי כל בית עסק תקפים למועד הפרסום. ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ רשאית לשנות את המחירים באתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. התמונות המוצגות הינן להמחשה בלבד
Preview Campaign