/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%A8.jpg
מחקרים חדשים
/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D.png
החיים בקהילה בעיניהם של צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מחקר אורך חדשני וייחודי בן 5 שנים ביוזמתה
ומימונה של הקרן בדק איך צעירים עם מוגבלות שכלית חווים את החיים בקהילה, כיצד ניתן לתת ביטוי לקולם וללמוד מה הם חושבים על איכות חייהם ועל אפשרויות הבחירה שלהם בתחומי החיים השונים, לצד סוגיות ואתגרים הקשורים להורות לילדים ומתבגרים עם מש"ה. המחקר בוצע על ידי צוות בכירי החוקרים בתחום המוגבלות השכלית בארץ: פרופ' מיכל אליגון, פרופ' מלכה מרגלית ופרופ' אריק רימרמן. בצוות המחקר חברה גם מיכל לחמי.

המחקר נעשה במימון של קרן שלם.

בחינת שילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל מאפיינים עיקריים ומידת שביעות הרצון של הצוות החינוכי, של התלמידים ושל הוריהם

מהם תהליכי השילוב אותם עוברים תלמידים עם מוגבלות שכלית, ואילו נתונים ניתן לגזור מכך לטובת הערכת הצלחתם של תהליכים אלו? 
המחקר של פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר עסק בנושאים אלה; תפיסת בעלי העניין את הסביבה כתומכת, מעניקה מענה רגשי ומתייחסת לצרכיהם של התלמידים המשולבים ומידת שביעות הרצון שלהם וכן תפיסות התלמידים המשלבים. 

המחקר נעשה במימון של קרן שלם.

/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.png
/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F.png
האם הנגשה קוגניטיבית של מוזיאון עשויה לעורר עניין רב יותר ולעזור בלמידה אצל אנשים עם מש"ה?

אקים ישראל בשיתוף הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי, קרן שלם והמשרד לשירותים חברתיים יזמו והפעילו פרויקט ייחודי שמטרתו להנגשי מוזיאונים ואתרי טבע לאנשים עם מוגבלות שכלית.
בפרויקט השתתפו ארבעה מוזיאונים, ומוזיאון נוסף שימש להשוואה. במקביל נערך מחקר בו הוערכה רמת הלמידה ושביעות הרצון של קבוצות מבקרים עם מוגבלות שכלית לפני ואחרי תהליך ההנגשה הקוגניטיבית של כל מוזיאון. המחקר בוצע על ידי צוות החוקרים : ד"ר סיגל עוזיאל קרל, הילה רימון גרינשפן, יוסי פריאר דרור ופרופ' שירה ילון חיימוביץ. 

המחקר נעשה במימון של קרן שלם.

לקריאת המחקר באתר הקרן>>
בין חילון לדתיות בישראל

עבודת דוקטורט מרתקת של לינה בדראן חקרה את ההבדלים בין המלצותיהם של עובדים סוציאליים מוסלמים ואימאמים בסוגיות של נישואין/גירושין ומשמורת ילדים הנוגעות לאנשים עם מוגבלות שכלית או מחלת נפש בישראל. המחקר נוגע משמעותית להכשרת עובדים סוציאליים ותכנון מדיניות חברתית. הסוגיות הנ"ל מהוות אתגר מקצועי בפני העובדים הסוציאליים. העלאת המודעות לרב-תרבותיות החל בשלב הכשרתם של העו"ס בלימודים, עשויה להגביר את רגישותם התרבותית ולצייד אותם בכלים מקצועיים להתמודדות עם נושאים אלו.

עבודת הגמר נעשתה בסיוע מענק קרן שלם ובהנחייתו של פרופ' אריה רימרמן, מאוניברסיטת חיפה.

/Pulseem/ClientImages/10122///muslim-family2.png
/Pulseem/ClientImages/10122///2%D7%96%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA.png
אהבה ללא גבולותתפיסות עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ- ביתיות 

גם לאנשים עם מוגבלות, כמו לכולנו, יש את הזכות לזוגיות, מיניות ומשפחה. האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות מדגישה את זכותם לכך. עם זאת עדיין אנו  עדים למקרים רבים בהם הזכות הזאת אינה מתממשת. ממחקר שנעשה בנושא, עולה כי לאנשי מקצוע ולעו"סים המועסקים במסגרות הדיור של אנשים עם מוגבלות שכלית, תפקיד מרכזי בתיווך וביצירת סביבה תומכת למימוש זכויות אלו.
בעבודת התזה שלה, מתמקדת חן בונדורבסקי הימן, באופן שבו עובדות ועובדים סוציאליים המועסקים במסגרות דיור של אנשים עם מוגבלות שכלית תופסים את זכותם לזוגיות ומאפשרים לאנשים עם מש"ה. 

עבודת הגמר נעשתה בסיוע מענק קרן שלם ובהנחייתו של ד"ר רוני הולר מהאוניברסיטה העברית.

/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA2.png
סטיגמות משנות חיים. זאת עובדה, אבל האם אי פעם חשבתם כיצד הן משפיעות על אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית?

במחקר שערכה איילת שחר "נרטיבים של סיפורי חיים מפי מבוגרים עם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית והפרעה נפשית: זהות אישית, איכות חיים ואוריינטציית עתיד" - מוצגים ממצאים מרתקים בנושא. 

עבודת הגמר נעשתה בסיוע מענק קרן שלם ובהנחייתה של פרופ' חפציבה ליפשיץ מאוניברסיטת בר אילן.

 
מהמדף של מכלול – יח' הערכה ומחקר של קרן שלם
הערכת תכנית פיילוט להנגשת הזקנה וההזדקנות בקרב אנשים עם מש"ה והמערך שסביבם

תהליך הזקנה מלווה בהשפעות האופייניות לכלל האוכלוסייה וגם בקרב אנשים עם מש"ה.
במטרה לסייע בהכנה מתאימה לקראת גיל הזקנה ולהתמודדות טובה יותר עם המעברים והאתגרים הצפויים, פותחה תכנית להעברת סדנאות מותאמות לאנשים עם מש"ה המתמקדות בהנגשת נושא הזקנה, בשילוב תמיכה של המערכת המשפחתית והמערכת המקצועית המלווה אותם. התכנית הועברה לראשונה כפיילוט בשנת תש"פ אשר לווה בהערכה מעצבת על ידי 'מכלול'- יחידת הערכה ומחקר של קרן שלם, במטרה לטייב את התכנית/סדנאות ולבחון את מידת הצלחתה ותרומתה לקהלים השונים.

הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה של משרד הרווחה - מנהל מוגבלויות, קרן שלם, מכון טראמפ - בית איזי שפירא, מעונות גל, ואלווין ישראל.

התכנית מומנה על ידי קרן שלם ומחקר ההערכה בוצע על ידי ד"ר עדי לוי ורד וגב' נגה חן, מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.

/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA2.png
/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C2.jpg.png
ממצאי סקירת מידע בנושא מודלים להנגשת שירותים מוניציפליים לאנשים
עם מש"ה

הסקירה מציגה מידע ממדינות שונות בעולם על מודלים קיימים להנגשה קוגניטיבית של שירותים מוניציפליים עבור אנשים עם מש"ה. הסקירה נעשתה על ידי חיפוש אינטרנטי והתמקדה במדינות המובילות בעולם בתחום זה: ניו יורק (ארה"ב), שוודיה ואנגליה.
הסקירה מעלה מונחים מרכזיים ואת מדיניות ההנגשה הרווחת במדינות אלו. כמו כן, מובאות דוגמאות ומודלים להנגשה אשר עלו בסקירה כגון הנגשת מסמכים, אתרי אינטרנט ואפליקציות של גופים ציבוריים, הנגשת התחבורה הציבורית, מערכת המשפט ושירותי הבריאות. כל אלו עבור מטרת העל של הרחבת עצמאותם של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי.

הסקירה בוצעה על ידי ד"ר עדי לוי ורד וגב' נגה חן, מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.

/Pulseem/ClientImages/10122///%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%942.jpg.png
ממצאי סקירה מידענית בנושא אתיקה במחקר באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הסקירה מציגה מידע מהארץ והעולם לגבי קודים אתיים במחקר בו לוקחים חלק אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית על מנת להבחין האם קיימת מודעות לפנייה מותאמת ואתית למחקר בו משתתפים אנשים עם מש"ה. הסקירה ואיסוף המידע נלקחו מתוך אתרי האינטרנט של מוסדות אקדמאיים מובילים במדינות שונות בעולם, דוברות אנגלית וידועות כ"מודל לחיקוי" בנושא האתיקה לאנשים עם מש"ה. זאת במטרה לבדוק מהו הסטנדרט של כללי האתיקה בתהליכי הערכה ומחקר. ממצאי סקירה קצרה זו מביאים את ההתייחסות האתית שנמצאה באוניברסיטת Cambridge- אנגליה ובאוניברסיטת UIC בארה"ב.

סייעה בייעוץ : פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, בית הספר לחינוך, בר אילן

הסקירה בוצעה על ידי ד"ר עדי לוי ורד וגב' נגה חן, מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.

/Pulseem/ClientImages/10122///footer.jpg
Preview Campaign