03-5240290 :טל Call Now
כניסה למערכת פתח חשבון חינם

מכבי שירותי בריאות

“מכבי שירותי בריאות” (בשמה הקודם: קופת חולים מכבי) היא אחת מארבע קופות החולים הפועלות בישראל. היא נוסדה בספטמבר 1940 והחלה את עבודתה המעשית בחודש אוגוסט 1941.

כיום “מכבי שירותי בריאות” מונה כמעט שני מיליון חברים ונחשבת לאחד המוסדות בעלי העוצמה המשפיעים ביותר על מערכת הבריאות בישראל. מכבי מעניקה לחבריה את מיטב השירות הרפואי, מחוייבת לבריאות שלמה, קידום בריאות ורפואה מונעת תוך שמירה על ערכי היסוד של האבות המייסדים: בחירה חופשית, איכות רפואית, איזון כלכלי ויעילות.

עם הקמתה מנתה “קופת חולים מכבי” עשרה רופאים וכמה עשרות חברים. בין האבות המייסדים של הקופה נמנים: ד"ר פליקס טיילהבר, ד"ר ארנסט פרוידנטל, פרץ ברנשטיין, אורי נדב, ד"ר אביגדור קורן, ג'ורג' פלש, ד"ר אליהו סדגר, חנניה ברגר, ד"ר משה הרניק, ד"ר אליעזר לודויג לרפרוינד, ד"ר רוברט אטלס, פליקס שייניאק, ארתור רוזנברג, פריץ לוינזון, ד"ר הרמן ללבר. רובם היו רופאים וחלקם אנשי מנהל וכספים.

בראש המייסדים עמדו שני מנהלים שותפים: ד"ר פליקס טיילהבר, שהיה הוגה הרעיונות והמטיף לביצועם, וד"ר ארנסט פרוידנטל שהיה המוציא לפועל של הרעיונות. ד"ר טיילהבר שימש כרופא הראשי של הקופה וכיו"ר הנהלתה עד יום מותו בשנת 1956. ד"ר פרוידנטל עמד בראש הקופה כמנכ"ל ולאחר מכן כיו"ר ההנהלה עד פטירתו בשנת 1982.

ליו”ר הנהלת מכבי נבחרה הגב’ שרה דורון ז"ל, שהייתה חברת כנסת ושרה, ופעלה במשך שנים רבות לטובת מכבי תוך ראיית טובת החברים ובריאותם. לאור תרומתה הרבה הוחלט, עם פרישתה ביולי 2010 , להעניק לה את תואר “נשיאת כבוד” של הקופה בו היא נשאה תוך המשך פעילותה במכבי עד יום מותה.

כממלא מקומה של היו”ר הפורשת ועד לבחירת יו”ר קבוע בחרה הנהלת מכבי בפרופ’ משה רוח, פרופ’ לרפואה שכיהן בעבר כקצין רפואה ראשי וכמנהל בית החולים רמב”ם בחיפה ובעל ניסיון רב מאד במערכות בריאות.

רופאי מכבי יוצאי מרכז אירופה הביאו איתם שיטות עבודה ליברליות כשבמרכזן הבחירה החופשית של החבר ברופא ובמכון. שיטת הפעילות הייתה מבוססת על כוח אדם שכיר מצומצם ועל רופאים עצמאים אשר קיבלו תגמול בהתאם לפעילותם. הטיפול הרפואי במכבי נשען על עקרונות שעיקרם מתן רפואה ציבורית ברמה של רפואה פרטית. מדובר על גישה ישירה לשירותי הבריאות המתקדמים מסוגם באמצעות רופאים בכירים.

מאז שנת 1995 פועלת מכבי מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי. שיעור דמי הביטוח נקבע בחוק ונגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי. במוסדות מכבי מכהנים אנשי ציבור מן המעלה הראשונה, אשר נבחרו בבחירות המתקיימות אחת לארבע שנים. לכל מבוטחי מכבי יש זכות לבחור ולהיבחר.

מכבי, ארגון שירותי הבריאות המוביל והמתקדם בישראל, תקדם את הבריאות השלמה של מבוטחיה, תעניק רפואה אינטגרטיבית ומותאמת אישית לכל מבוטח ותטפח מצוינות באיכות הרפואה, בידע ובשירות.


© 2001-2012 All Rights Reserved. | Anti Spam Policy | Privacy & Security Policy

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image