03-5240290 :טל Call Now
כניסה למערכת פתח חשבון חינם

מד"א

בכל מדינה החתומה על אמנות ג'נבה, קיים חוק המסמיך אגודה לאומית אחת לקיים את החוק ההומניטארי. הארגונים הלאומים פועלים במדינותיהם כמסייעים לרשויות הציבוריות. לארגון הצלב האדום הלאומי מגוון תפקידים בעת מלחמה ובעת שלום עליו להתכונן לביצועם. הארגון יוזם הקמה וניהול של בתי חולים, הדרכת אחיות, ארגון מרפאות להתרמת דם, עזרה לנכים, לנזקקים ולקשישים, אספקת שירותי אמבולנס ושירותי חילוץ בים, בהרים ובדרכים. בנוסף, אחראים הארגונים הלאומיים להגשת עזרה ראשונה במקרים של אסונות טבע (שיטפונות, רעידות אדמה, צונאמי וכדומה ). משימות אילו מתבצעות בעזרתם של מיליוני מתנדבים ברחבי העולם. מגן דוד אדום בישראל הינו הארגון הלאומי לשרותי רפואה דחופה טרום אשפוזית ולשירותי הדם. הארגון מטפל במאות אלפי מקרים של הצלת חיים בכל שנה, תוך שימוש במכשירים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם, על פי פרוטוקולי טיפול אמריקאיים. מגן דוד אדום מתרים מאות אלפי מנות דם מלא ומרכיבי דם בשיטת הפרזיס, מעבד אותן למרכיבים ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות במעבדות ייעודיות. מגן דוד אדום מצוי בחזית הטכנולוגיה, המחשוב והמקצועיות בתחומים אלה. מגן דוד אדום משמש כארגון הצלב האדום הישראלי, הוא חבר מלא בארגון הצלב האדום/ הסהר האדום הבינלאומי. מד"א פועל להנחלת המשפט ההומניטארי הבינ"ל בקרב הציבור בישראל ובכלל זה מדריך ומנחה למניעת מחלות, תאונות והתנהגות המושתתת על כבוד הזולת וקדושת החיים. מגן דוד אדום מטפל בכל אדם הזקוק לעזרה - ללא התייחסות לשיוך אתני, פוליטי גזעי או דתי. מגן דוד אדום מסייע למדינות רבות בזמן אסון - רעידת האדמה בטורקיה וקורבנות הצונאמי הן רק שתי דוגמאות לסיוע הומניטארי בינלאומי שהגיש הארגון. כמו כן, מסייע הארגון בסיוע הומניטארי בתוך מדינת ישראל לקשישים ולנזקקים.


© 2001-2012 All Rights Reserved. | Anti Spam Policy | Privacy & Security Policy

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image