03-5240290 :טל Call Now
כניסה למערכת פתח חשבון חינם מחירון דיוור


מחירון שליחה לפי נמענים

משלמים לפי כמות הנמענים בחשבון בכל סוף חודש קלנדרי. הדרך המשתלמת לשולח הקבוע. למי ששולח יותר מ 3 פעמים בחודש.
כמות נמענים 0-500 500-1000 1000-2500 2500-5000 5000-7500 7500-10,000 10,000-20,000 20,000-35,000 יותר נמענים?
מחיר ₪ 45 ₪ 70 ₪ 120 ₪ 210 ₪ 300 ₪ 370 ₪ 590 ₪ 750 צור קשר
למחיר מיוחד
כמות לשליחה חודשית ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה 210,000 כמות גדולה יותר?
*מחירון לפי נמענים הוא בהתחייבות לשלושה חודשים
לקוח קיים? שדרג לחשבון פעיל Newsletter Prices

מחירון חבילות דיוור

רכישת חבילות דיוור בתשלום מראש, הדרך המשתלמת ביותר לאנשים ששולחים עד פעמיים בחודש.
גודל חבילה 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 300,000 500,000 750,000 כמות
גדולה יותר?
מחיר ₪ 450 ₪ 800 ₪ 1200 ₪ 2000 ₪ 3000 ₪ 4200 ₪ 5000 ₪ 6000 צור קשר
למחיר מיוחד
מחיר למייל ₪ 0.09 ₪ 0.08 ₪ 0.048 ₪ 0.04 ₪ 0.03 ₪ 0.014 ₪ 0.01 ₪ 0.008
לקוח קיים? רכוש קרדיט נוסף Newsletter Prices

מחירון שליחה PAY AS YOU GO

מחירון לחברות ששולחות פעם בכמה חודשים. לא שלחת לא שלמת. תשלום לפי כמות השליחה החודשית.
טווח שליחות 0 - 500 500 - 1,000 1,000 - 3,000 3,000 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 - 15,000 15,000 - 20,000 20,000 - 25,000 כמות
גדולה יותר?
מחיר ₪ 70 ₪ 100 ₪ 170 ₪ 300 ₪ 600 ₪ 800 ₪ 1000 ₪ 1200 צור קשר
למחיר מיוחד
מחיר למייל ₪ 0.14 ₪ 0.1 ₪ 0.07 ₪ 0.06 ₪ 0.06 ₪ 0.053 ₪ 0.05 ₪ 0.048
לקוח קיים? שדרג לחשבון פעיל Newsletter Prices

Newsletter Prices המחיר ללא מע"מ Newsletter Prices 5% הנחה בהתחייבות לחצי שנה Newsletter Prices 10% הנחה בהתחייבות לשנה

Newsletter Prices
Newsletter Prices אין התחייבות!
Newsletter Prices הנחות לארגונים ללא מטרת רווח
Newsletter Prices תשלום מאובטח Online
אין חוזים
אין עלות פתיחת חשבון
אין התחייבות לזמן
15% הנחה למלכ"רים
ולארגונים ללא מטרות רווח
מהמחירון של פולסים
מערכת של פולסים עומדת בתקנים
בינלאומיים מחמירים של אבטחה
כדי לדאוג לדרך התשלום המאובטחת ביותר
באמצעות ממשק האינטרנטי

© 2001-2012 All Rights Reserved. | Anti Spam Policy | Privacy & Security Policy

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image