03-5240290 :טל Call Now
כניסה למערכת פתח חשבון חינם מחירון דיוור עם תמונות פתוחותמחירון חבילות דיוור עם תמונות פתוחות

רכישת חבילות דיוור בתשלום מראש, הדרך המשתלמת ביותר לאנשים ששולחים עד פעמיים בחודש.
גודל חבילה 10,000 20,000 50,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 כמות
גדולה יותר?
מחיר ₪ 1000 ₪ 1700 ₪ 3200 ₪ 5000 ₪ 7000 ₪ 10000 ₪ 15000 ₪ 24000 צור קשר
למחיר מיוחד
מחיר למייל ₪ 0.1 ₪ 0.085 ₪ 0.064 ₪ 0.05 ₪ 0.023 ₪ 0.02 ₪ 0.015 ₪ 0.012
לקוח קיים? רכוש קרדיט נוסף Newsletter Prices

מחירון שליחה PAY AS YOU GO עם תמונות פתוחות

מחירון לחברות ששולחות פעם בכמה חודשים. לא שלחת לא שלמת. תשלום לפי כמות השליחה החודשית.
טווח שליחות 0 - 1,000 1,000 - 3,000 3,000 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 - 15,000 15,000 - 20,000 20,000 - 30,000 30,000 - 40,000 כמות
גדולה יותר?
מחיר ₪ 150 ₪ 360 ₪ 450 ₪ 850 ₪ 1200 ₪ 1500 ₪ 2040 ₪ 2480 צור קשר
למחיר מיוחד
מחיר למייל ₪ 0.15 ₪ 0.12 ₪ 0.09 ₪ 0.085 ₪ 0.08 ₪ 0.075 ₪ 0.067 ₪ 0.062
לקוח קיים? שדרג לחשבון פעיל Newsletter Prices

Newsletter Prices המחיר ללא מע"מ Newsletter Prices 5% הנחה בהתחייבות לחצי שנה Newsletter Prices 10% הנחה בהתחייבות לשנה

Newsletter Prices
Newsletter Prices אין התחייבות!
Newsletter Prices הנחות לארגונים ללא מטרת רווח
Newsletter Prices תשלום מאובטח Online
אין חוזים
אין עלות פתיחת חשבון
אין התחייבות לזמן
15% הנחה למלכ"רים
ולארגונים ללא מטרות רווח
מהמחירון של פולסים
מערכת של פולסים עומדת בתקנים
בינלאומיים מחמירים של אבטחה
כדי לדאוג לדרך התשלום המאובטחת ביותר
באמצעות ממשק האינטרנטי

© 2001-2012 All Rights Reserved. | Anti Spam Policy | Privacy & Security Policy

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image