https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///sviva1.jpg
 
תכנית קורסים, כנסים וימי עיון לשנת 2022
אגף ענפי שירות ומשאבי סביבה:
הגנת הצומח, כלכלת הייצור, קרקע ומים, אגרואקולוגיה, הנדסת הצומח, מיכון וטכנולוגיה
 
סדנה - 'כלכלה בחקלאות' 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///sadna_calcala1.jpg
הסדנה כוללת שלושה מפגשים בנושאי כלכלה.
בסדנה נדון בשאלות שמתאימות לענפי החקלאות השונים: תמחור הגידול,  השוואה בין חלופות, בדיקת כדאיות הגידול, תזרים מזומנים רב שנתי ועוד.  
הסדנה מועברת על ידי מדריכי כלכלת הייצור בשה"מ והיא מיועדת לאנשים ללא רקע  בכלכלה. הסדנה נערכת בכל שנה בכל אחד ממחוזות משרד החקלאות. 

הסדנאות יתקיימו במהלך השנה, בתאריכים: מחוז גליל גולן – 2022.02.01; מחוז העמקים - 01.03.2022; בית דגן - 07.06.2022; מחוז הנגב - 06.09.2022. 

לקבלת מידע ופרטים נוספים :
ריכוז מקצועי: ברכה גל, מנהלת תחום כלכלת הייצור, שה"מ; טל': 050-6241624
ריכוז ארגוני: הילה לוסקי מלכה, נייד: 050-6241027, משרד: 03-9485321;
אימייל: hilal@moag.gov.il
 
יום עיון בנושא - הגנת הצומח בעצי פרי
הישגים, חידושים ואתגרים
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///fc9ee5aeee844a00945c28cc5e204368.jpg
יום העיון יעסוק בנושאי הגנת הצומח בעצי פרי בישראל, בעיקר בשיפור ובפיתוח שיטות
הדברה חלופיות להתמודדות עם פגעים עיקריים (מזיקים, מחלות ועשבייה).

מועד פתיחה: 07.03.2022
מיקום: אולם כהן - משרד החקלאות
רכז מקצועי: יעקב גוטליב, ד"ר שאול בן יהודה ופרופ' צביקה מנדל 
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
סדרת הרצאות לבעלי מקצוע בתחום הגינון
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///ginun.jpg
  סדרת הרצאות (20 מפגשים), המיועדת לבעלי מקצוע בתחום הגינון, הנדסאי נוף, גננים, מפקחי גינון, אדריכלי נוף, קבלני גינון, אגרונומים ובעלי מקצוע נוספים בתחום. ההרצאות יתקיימו בין השעות 21:30-20:00.
להרשמה - לחץ כאן


מועד פתיחה: רבעון 1 (פברואר)
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס דישון במטעים ובפרדסים 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///pardes.jpg
קורס בנושא דישון והשקיה בפרדסים ובמטעים, מיועד למגדלים ולאחראים על השקיה ודישון בפרדסים ובמטעים באזור הדרום.

מועד פתיחה: 15.03.2022
מיקום: במרכז המחקר 'גילת'
רכזים מקצועיים: עודד פרידמן, שקד כוכבא
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
קורס אתגרים חדשים וגישות מתקדמות בהגנת הצומח בחקלאות
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///plant_pro.jpg
הקורס יכלול 6 מפגשים שבועיים ויעסוק באתגרים חדשים וגישות מתקדמות בהגנת הצומח.

מועד פתיחה: 02.03.2022
מיקום: בית דגן
רכזים מקצועיים: יעקב גוטליב, נטע מור
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.ilההשתלמות השנתית בנושא:
עצים בוגרים בישראל
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///etzim_bogrim1.jpg
השנה יעסוק יום העיון במזיקים החדשים שפלשו לישראל ומאיימים על עצי הנוי, ובמזיקים
הנמצאים במרחק קצר מישראל ועלולים להסב נזקים קשים לעצים בעתיד הקרוב. כמו כן,
יועלו סיכומי הביניים למחקרים הנעשים בתחום בארץ בימים אלה.

מועד פתיחה: 19.01.2022
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים)
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///rassim.jpg
קורס זה מיועד להקנות למשתתפים הבנה וידע על חשיבות היישום הנכון של תכשירי הדברה כדרך להשגת יעילות הדברה; על קבוצות חומרי ההדברה ורעילותם לאדם ולסביבה; ועל בטיחות המזון ושאריות חומרי הדברה.
הקורס מיועד לחקלאים, למפעילי כלי ריסוס ולכל המעוניין ללמוד את עקרונות היישום הנכון של חומרי ההדברה.

מועד פתיחה: 03.04.2022
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: שמשון שמאייב
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
קורס פקחי מזיקים בכרם
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///kerem.jpg
קורס פקחי מזיקים,יכלול שבעה מפגשים ויעסוק בידע בסיסי בתחומים: מחלות ומזיקים,  הכרת פגעים בכרם מבחינת מחזור חייהם, הנזק שהם  מסבים ודרכי ההתמודדות עמם.
כדי שנוכל להיערך כראוי לקורס, נשמח אם המעוניינים להשתתף בו ימלאו את פרטיהם בקישור כאן.

מועד פתיחה: 19.10.2022
מיקום: הקריה החקלאית-בית דגן
רכזת מקצועית: תרצה זהבי
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס ניהול סיכונים בעצים 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///879aab688ce349d9936231758f1973bb.jpg
הקורס מיועד לאנשי מקצוע העוסקים בהערכת סיכונים בפועל: יועצי גינון, הנדסאים, אדריכלי נוף, גוזמים, גננים, מפקחי גיזום, נציגי גופים ציבוריים, כמו קק"ל ורט"ג ועוד.

מועד פתיחה: 11.05.2022
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס הכנה -
גוזם מומחה
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///mazmera_gozem.jpg
תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לפתוח בחודש נובמבר 2022, את הקורס "גוזם מומחה". בטרם ההרשמה לקורס יתקיימו שלושה מפגשי  הכנה בקריה החקלאית בבית דגן במועדים 28.06.22, 05.07.22, 12.07.22.

מועד פתיחה: 28.06.2022
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: דניאל בן סימון
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266 
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
קורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים)
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///rassim_1.jpg
קורס זה מיועד להקנות למשתתפים הבנה וידע על חשיבות היישום הנכון של תכשירי הדברה כדרך להשגת יעילות הדברה; על קבוצות חומרי ההדברה ורעילותם לאדם ולסביבה; ועל בטיחות המזון ושאריות חומרי הדברה.
הקורס מיועד לחקלאים, למפעילי כלי ריסוס ולכל המעוניין ללמוד את עקרונות היישום הנכון של חומרי ההדברה.

מועד פתיחה: 24.07.2022
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: שמשון שמאייב
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס גוזם מומחה 
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///tree.jpg
עצים במרחב העירוני מחייבים עיצוב וטיפול מרגע שתילתם ולמשך שנים רבות. קורס גוזם מומחה עוסק בנושא עיצוב העץ הצעיר והבוגר, ואחזקתו בצורה המיטבית לאורך זמן. מהניסיון עולה כי בגנים שבהם מטופל העץ בצורה מקצועית, התוצאות הן בהתאם. הקורס נערך במתכונת מיוחדת: שילוב של תיאוריה בעבודה מעשית רבה בשטח ותרגול קבוצות בליווי מדריך.
הקורס מיועד לגוזמים, לגננים, לקבלנים, למפקחי גינון, ליועצים, למנהלי עבודה ולמנהלי מחלקות.

מועד פתיחה: 31.10.2022
מיקום: מודיעין, מקווה ישראל, הקריה החקלאית בבית דגן
רכזים מקצועיים: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס חדשנות ויזמות בחקלאות
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///chadshnut.jpg
הקורס יכלול 7 מפגשים שבועיים ויעסוק במושגי יסוד בחקלאות, מאפייני היזם , אסטרטגיה עסקית, חדשנות כמנוע צמיחה ועוד. 


מועד פתיחה: 02.11.2022
מיקום: הקריה החקלאית - בית דגן 
רכז מקצועית: ברכה גל
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266 
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
קורס מיכון חקלאי - מרכז המחקר 'גילת' מחוז הנגב
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///traktor.jpg
בחודשים הקרובים אנו מתעתדים לפתוח קורס מיכון חקלאי, חמישה מפגשים וסיור, שמיועד למפעילי מיכון בפרט ולכל המתעניין בתחום. בקורס נעסוק בהבנה והיכרות של כלים חקלאים, עקרונות עבודה, הקשר בין הכלי לסוג האדמה, כלי עיבוד, טרקטור, קומביינים לתבואות וירקות, ניהוג אוטומטי, הידראוליקה, תחזוקת כלים ועוד. 
כדי שנוכל להיערך כראוי לקורס, נשמח אם המעוניינים להשתתף בו ימלאו את פרטיהם
בקישור המצורף .


מועד פתיחה: במהלך השנה
מיקום: מחוז הנגב - גילת 
רכז מקצועי: מיטב מאור
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
קורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים)  
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///f723cb6b159a473a93b025dbb51dfbe6.jpg
קורס זה מיועד להקנות למשתתפים הבנה וידע על חשיבות היישום הנכון של תכשירי הדברה כדרך להשגת יעילות הדברה; על קבוצות חומרי ההדברה ורעילותם לאדם ולסביבה; ועל בטיחות המזון ושאריות חומרי הדברה.
הקורס מיועד לחקלאים, למפעילי כלי ריסוס ולכל המעוניין ללמוד את עקרונות היישום הנכון של חומרי ההדברה.

מועד פתיחה: 27.12.2022
מיקום: מקוון
רכזים מקצועי: שמשון שמאייב
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
מומחה עצים - יערן עירוני
2022

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///yaran.jpg
תחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות עתיד לערוך בשנת 2022 קורס: "מומחה עצים- יערן עירוני", אשר נועד לפתח ולקדם אנשי מקצוע המתמחים בכל הקשור בנושא עצים. הקורס מהווה המשך ישיר לקורס "גוזם מומחה. בקורס זה יידונו מגוון תחומים, כמו: בחירת העץ במשתלה, בית הגידול, הכנת הקרקע, נטיעת העץ, טיפול בעצים ותחזוקתם, דישון והשקיה, הגנת הצומח בעצי נוי, שימור ואורתופדיה, גיזום נכון, ניהול סיכונים, העתקות עצים ועוד.


מועד פתיחה: רבעון שני (אפריל)
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6241601
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
קורס מצעים מנותקים והידרופוניקה

https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///hidro.jpg
קורס גידול במצעים מנותקים והידרופוניקה מיועד להקנות ידע והבנה בנושאים של מערכות גידול במצעים מנותקים, ומיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בנושא. הקורס יכלול שבעה מפגשים שבועיים.


מועד פתיחה: 15.11.2022
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: ד"ר מולי זקס
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6241601
אימייל: meiravh@moag.gov.il
פורום גוזם מומחה
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///gozem-tree.jpg
בשנים האחרונות מתמודדים גוזמי העצים עם מגוון נושאים, כמו: הכשרה מקצועית, עבודה בטיחותית, חקיקה וגיבוש נהלים בתחום ההגנה על עצים וסוגיות מקצועיות (זיהוי ואבחון בעיות בעצים, הערכות סיכונים, גיזום וטיפול בעצים ועוד). בהשתלמות זו נדון בעניינים מתחום עיסוקם של הגוזמים, נעדכן, נחדש ונציג מידע רלוונטי.  


מועד פתיחה: 08.12.2022
מיקום: מחוז הנגב - גילת 
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
יום עיון: "אילנות ותיקים"  
https://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/9859///ilan.jpg
מספרם של האילנות הוותיקים הוא מועט ביחס לשפע האילנות הנמצאים בשלבי גיל אחרים. הם השורדים האמתיים בין אילנות בני מינם, ויש בהם אף יוצאי דופן במיוחד – כאלה היכולים לחיות במשך אלפי שנים, ואף לשאת עמם את הגן של אריכות חיים. ביום עיון זה נכיר מעט את עולמם של האילנות הוותיקים ואת הדרכים לשמירה עליהם.
לרישום לקבלת הזמנה עם פרטים מלאים סמוך למועד יום העיון לחצו כאן

מועד פתיחה: 21.12.2022
מיקום: הקריה חקלאית-בית דגן
רכזים מקצועי: דניאל בן סימון
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il
 
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון-לציון, ת.ד. 30 בית-דגן 
Preview Campaign